Image

ROVANIEMEN PALLOSEURAN STRATEGIA SYNTYI LAAJA-ALAISELLA OSALLISTAMISELLA

RoPS:n tarina on kiehtova menestystarina sisukkaasta pikkukaupungin seurasta, joka nousi Suomen alasarjoista nostamaan pokaaleja kansalliselle futishuipulle ja pelaamaan menestyksellisesti Euroopan seurajoukkueiden cup-kilpailuissa. Toisaalta RoPS:n tarina on kertomus myös vastoinkäymisistä, epäonnistumisista, vääristä valinnoista ja virheistä, joiden myötä seuran urheilullinen menestys ja jopa olemassaolo ovat joutuneet historiansa aikana kyseenalaisiksi.

Edellinen luku seuran tarinassa sisälsi vuonna 2022 ilmenneet talousongelmat ja -epäselvyydet, joiden myötä RoPS:n tarina oli hiuskarvan varassa päättyä lopullisesti. Pohjoisen ihmisen sitkeyttä ja periksiantamattomuutta käyttäen RoPS kuitenkin nousi kaatumisensa jälkeen poron voimalla ylös taas kerran ja käynnisti uuden johdon myötä Uusi Alku -projektin. Projektin tavoitteena on varmistaa seuran 70-vuotisen historian jatkuminen myös tuleville sukupolville. Osana uutta alkua RoPS päätti tarkistella kriittisesti muun muassa seuran olemassaolon ja tulevaisuuden kehittämisen perusteita. Näin käynnistyi RoPS:n nyt valmistunut strategiatyö, joka omalta osaltaan kirjoittaa seuraavaa lukua seuran hienon tarinan jatkoksi.

RoPS päätti onnistua strategiassaan. Kuten yleensä, vastaavien organisaatioiden strategiatyöhön rinnastettavissa olevien töiden ja dokumenttien monipuolinen analysointi ja sisarorganisaatioiden avainhenkilöiden laajat haastattelut muodostivat osan työn tausta-aineistosta. RoPS halusi kuitenkin laatia strategiansa nimenomaan omista lähtökohdistaan huomioiden sekä seuran vahvat perinteet että haastavan lähihistorian. Tämän vuoksi se päätyi tekemään ratkaisuja, jotka poikkesivat ja erottuivat vastaavien organisaatioiden tyypillisesti tekemistä ratkaisuista.

Ensinnäkin, se kokosi strategiatyötä varten ryhmän, jonka jäsenillä oli sinisen sydämen, urheiluosaamisen ja pelaajataustan lisäksi monipuolisesti osaamista myös yhteiskuntamme muilta eri sektoreilta strategisesta ajattelusta ja suunnittelusta markkinointiin ja viestintään sekä viranomaistoiminnasta yritysten johtamiseen. Seura uskoi tekevänsä moninäkökulmatyöryhmän avulla löydöksiä, jotka auttaisivat sitä rakentamaan uudenlaista menestyvää seuratoimintaa vahvuutensa tiedostaen, mutta myös tehdyistä virheistä opiksi ottaen.

Toiseksi, RoPS ei halunnut laatia strategiaansa pienessä piirissä seuran johtohenkilöstön toimesta tai teettää sitä ulkopuolisella konsultilla. Sen sijaan se päätti laatia strategiansa ropsilaisten toiveiden ja näkemysten perusteella. Strategiatyö pitikin sisällään lukuisten ropsilaisten haastatteluita ja laajan sidosryhmäkyselyn, jossa seuran eri sidosryhmien edustajat yhteistyökumppaneista faneihin, pelaajien vanhemmista seuran toimihenkilöihin ja vapaaehtoistyöntekijöihin sekä valmentajista pelaajiin pääsivät kommentoimaan seuran tilaa ja esittämään ehdotuksia seuran kehittämiseksi.

Sidosryhmät innostuivat kyselystä ja tuottivat siihen satoja vastauksia, joista jokaisen strategiatyöryhmä analysoi huolellisesti. Tehty analyysi vaikutti keskeisesti sekä seuran olemassaolon perusteiden määrittelyyn (missio), seuran yhteisten arvojen määrittelyyn (arvot) että seuran tavoitetilan määrittelyyn (visio) ja myös ”pelin vaiheittain” laaditun strategiatekstin sisältöön. Tämän vuoksi RoPS:n strategiatyötä voi ropsilaisten keskuudessa pitää aidosti ”meiän strategiana”.

Kolmas keskeinen johtoajatus strategiatyössä oli se, että strategia laaditaan alusta saakka ohjaamaan myös seuran jokapäiväistä arkea ruohonjuuritasolla. RoPS ei halunnut tehdä klassista strategiatyön virhettä ja laatia työtä, joka näyttää ja kuulostaa hyvältä, muttei vaikuta riittävästi organisaation käytännön toimintaan. Se halusi tietoisesti laatia strategian, joka antaa suoraan edellytykset seuran vuosikohtaisten toimintasuunnitelmien ja muiden käytännön toimintaa ohjaavien suunnitelmien ja toimeenpanoasiakirjojen laatimiselle ja toimeenpanolle sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.

Kolmen ohjaavan periaatteen lisäksi strategiatyössä tunnistettiin alusta alkaen, että valmistuva työ ei ole ikuinen. Strategian päivitystarpeita pitää tarkastella säännöllisesti ja varmistaa strategian ajantasaisuus keskellä jatkuvasti muuttuvaa maailmaa.

Strategiatyön tuotteet ovat nyt valmiit, mutta työn ylivoimaisesti tärkein vaihe on vasta käynnistymässä. Tärkein vaihe on strategian jalkauttaminen ja toimeenpano käytännön seuratyössä siten, että RoPS palaa tasolleen pohjoisen ihmisten ylpeydenaiheeksi – Suomalaisen jalkapallon Pohjantähdeksi.

Tässä työssä sinä olet avainasemassa, sillä sinun sinisen sydämesi avulla käsissäsi oleva strategia onnistuu. Sinun panoksellasi mahdollistamme yhdessä hienojen RoPS-kokemusten syntymisen kentillä ja katsomoissa myös tulevaisuudessa. Erinomainen keino aloittaa vaikuttamisesi RoPS:n tulevaisuuteen on perehtyä ohessa olevaan strategiatekstiin ja muodostaa näkemyksesi siitä, miten omalla panoksellasi kykenisit parhaiten tukemaan RoPS:a ”meiän strategian” toimeenpanemisessa.

14.8.2023
Petteri Seppälä
RoPS ry:n strategiatyöryhmän vetäjä 1/2023–8/2023

 

Image

PORON VOIMALLA

Seuratoimintamme perustuksen muodostaa ropsilaisuus, jossa korostuvat arktisten olosuhteiden kouliman pohjoisen ihmisen sitkeys ja periksiantamattomuus.

Joukkuepelaamista jokaiselle

Olemme kaikki mukaamme ottava ja toisistamme huolehtiva jalkapalloyhteisö, joka tekee jalkapalloharrastuksen aloittamisen, lajiin kiintymisen ja harrastuksen jatkamisen kohti elämänmittaista harrastusta mahdollisimman helpoksi kaiken taustaisille lapsille ja nuorille. Tavoittelemme kilpaurheilullista menestymistä ja mahdollistamme jokaiselle pelaajallemme laadukkaan jalkapalloharrastuksen ja kehityksen omalle huipputasolleen.

Hyvinvointia harrastelijasta huippu-urheilijaan

Kannustamme ja osallistamme ropsilaisia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tasapuoliseen kohteluun. Takaamme jokaiselle turvallisen toimintaympäristön ja kannamme yhteiskuntavastuumme tukemalla lasten ja nuorten kasvattamista liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan sekä vahvistamalla jokaisen kuulumista yhteiskuntaan.

Yhteistyötä yhteisten etujen vuoksi

Olemme monipuolisesti verkostoitunut seura, joka reilun kilpaurheilun ohella tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja muiden seurojen kanssa sekä yhteisten että omien tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kumppanuus-/yhteistyöverkostomme mahdollistaa kaikkia osapuolia hyödyttävän yhteistyön kumppaneiden omista lähtökohdista sekä tarjoaa kumppaneille mahdollisuuden toimeenpanna omia yhteiskuntavastuitaan tukemalla seuratoiminnan kautta suomalaisten liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin parantamista.

Elämyksiä ja Lapin taikaa

Olemme osa pohjoisen vetovoimaa ja yhteinen ylpeyden aihe. Herätämme tunteita tarjoamalla sinisellä sydämellä laadukkaita RoPS-elämyksiä vauvasta muoriin ja vaariin sekä luomalla kaikille mahdollisuuksia elämänmittaisten muistojen ja unohtumattomien kohtaamisten syntymiselle. Edustusjoukkueemme ovat seuramme lippulaivoja, joiden ottelutapahtumat saavat ihmiset liikkeelle ja koskettavat ihmisiä lähellä ja kaukaa.

Image

TAHTOTILA 2030 – PARASTA POHOJOSESTA

Meiän RoPS on jalakapallokenttien Pohojan Tähti, eelläkävijä ja Pohojois-Suomen johtava jalakapalloseura, eli kaikki mukkaansa ottava keskinäiseen luottamukseen perustuva tokka, joka yhistää menestyksellisesti toiminnassaan pohojoisen olosuhteisa vaajitun periksiantamattomuuen, Lapin tarjoamat nykyaikaiset mahollisuuet, maan parhaiten organisoiun ja johetun vastuullisen ja avoimen seuratoiminnan sekä huippujalakapalloilun ja korkeatasoisen junioritoiminnan.

 

Image

YHTEISÖLLISYYS

Ropsilaisuus on yhdessä olemista ja tekemistä. Kohtelemme toisiamme arvostavasti ja otamme toisemme huomioon. Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja luotamme toisiimme. Yhteisönä olemme mukana edistämässä lappilaista elinvoimaa. Olemme yhteenliittävä voima, joka ottaa uusia ropsilaisia avosylin vastaan. Kerran ropsilainen on aina ropsilainen.

AVOIMUUS

RoPS kuuntelee ja osallistaa yhteisöään. Annamme kaikille mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin ja arvostamme monimuotoisuutta. Toimintamme on läpinäkyvää ja avoin viestintämme luotettavaa ja uskottavaa. Ropsilaisuus on rehellisyyttä yhteisten haasteiden edessä.

VASTUULLISUUS

RoPS on vastuunsa tiedostava suunnannäyttäjä. Takaamme turvallisen ja tasa-arvoisen toimintaympäristön kaikille. Otamme sosiaalisen ja ympäristövastuumme vakavasti. Ropsilaisuus on vastuuta yhteisön yhteisistä varoista ja sen toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Ropsilaisuus on puhdasta ja reilua peliä.

KILPAILULLISUUS

Ropsilaisuus on tavoitteellisuutta ja voitontahtoa. Panostamme laadukkaaseen valmennukseen ja hyviin harjoitteluolosuhteisiin. Luomme edellytykset sekä yksilö- että joukkuemenestykselle. Ropsilaisuus on arktista sitkeyttä ja periksiantamattomuutta.

Image

Puolustuspeli on organisoitua, koko joukkueen sitoutunutta yhteispeliä. Kentän oma pää ei vuoda.

Toimintakulttuuri

Olemme vakioineet seurana asemamme Pohjois-Suomen johtavana jalkapalloseurana sekä Suomen parhaiten organisoituna ja johdettuna urheiluseurana. Aktiivisessa toiminnassamme on mukana enemmän ihmisiä kuin missään muussa jalkapalloseurassa Pohjois-Suomessa, kun mukaan lasketaan vapaaehtoistyöntekijät. Olemme brändinä kansainvälisesti tunnettu osa Rovaniemen kaupunkikuvaa ja Lapin vetovoimaa. Olemme yhdessä ylpeitä yhteisöstämme, juuristamme ja seurastamme.

Seuratoiminta

Kehitämme RoPS:n seuratoimintaa järjestelmällisesti avoimempaan, läpinäkyvämpään ja luottamusta herättävämpään suuntaan. Varmistamme, että seuratoimintamme perustana on vahva yhteisöllisyys ja vastuullisuus sekä seurana että osana yhteiskuntaa. Integroimme strategiatyön osaksi seuratoimintamme rutiineja. Perehdytämme seurayhteisömme toimijat strategiatyömme sisältöön ja mahdollistamme sen ohjaavan vaikutuksen ruohonjuuritasolla seuratoimintamme arjessa. Vakioimme vuosittaisen sidosryhmäkyselyn osaksi seuratoimintamme kehittämistyötä. Konkretisoimme vastuullisuuden jatkuvina vastuullisuustekoina.

Yhteisöllisyys

Kehitämme RoPS-yhteisömme joukkuepeliä siten, että yhteistyökumppanit, kannattajat, vapaaehtoistyöntekijät, pelaajat tukijoukkoineen, valmentajat ja toimihenkilöt, eli jokainen yhteisön jäsen tuntee itsensä merkitykselliseksi, luottaa toisiinsa ja tuntee kuuluvansa joukkoon. Teemme yhdessä kaikkemme, jotta jokaisella ropsilaisella on aihetta olla ylpeä seurastaan.

Johtaminen ja hallinto

Haluamme erottautua kilpailevista organisaatioista laadukkaan johtamisemme ansiosta. Koulutamme ja valmennamme esimies- ja valmennustehtävissä olevat toimihenkilömme valmentavan johtamisen periaatteiden mukaisesti avoimuutta ja ihmisten yksilökeskeistä kohtaamista korostaen.

Laadimme suunnitelman seuran työantajaprofiilin ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa seuran uudistetun työjärjestyksen laatimisen, vuotuisen toimintasuunnitelman laatimisen, vuotuisten kehityskeskusteluiden käynnistämisen sekä seuran toimihenkilöstön osaamisvajeiden kartoittamisen. Työjärjestyksessä määritetään seuran organisaatio, johtamisrakenne, työntekijät ja muut toimihenkilöt, ml. vapaaehtoistyöntekijät, sekä eri toimijoiden selkeät toimenkuvat ja vastuualueet. Tavoitteena on varmistaa, että RoPS on työympäristönä terve ja reilu. Seuramme on hyvin organisoitu ja noudattaa hyvän hallintotavan periaatteita. Luomme modernit ja houkuttelevat työolot seuran motivoituneille ja ammattitaitoisille toimihenkilöille ja muille toimijoille.

Kasvatamme seuran vuosikokousten roolia ja painoarvoa yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimijana. Vuosikokouksissa käsitellään sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi avoimesti kaikki seuran toiminnan kannalta merkitykselliset asiat. Seuran toimintasuunnitelma on mahdollisimman tarkka, joka hyväksytään syksyn vuosikokouksessa. Vuosikokous valtuuttaa johtokunnan toteuttamaan vuosisuunnitelman yhdessä seurajohdon, toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten voimin.

Vapaaehtoistoiminta

Tuemme vapaaehtoistoimintaa ja pyrimme lisäämään aktiivisten ihmisten määrää seuran toiminnan kaikilla eri osa-alueilla. Organisoimme ja määrittelemme vapaaehtoistyön selkeästi seuran työjärjestyksessä. Teemme vapaaehtoistyön näkyväksi ja viestimme säännöllisesti sen tuloksista. Johdamme vapaaehtoistyötä siten, että vapaaehtoisen toimenkuva on selkeä, rajattu ja ajankäytöllisesti muuhun elämäntilanteeseen sopiva. Huomaamme ja arvostamme vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoistyöntekijämme.

Taloudenhoito

Tunnistamme ja tunnustamme seuran taloudelliset realiteetit. Jatkamme aikaisemmilta vuosilta rästiin jääneiden taloudellisten velvoitteidemme hoitamista yhteistyökumppaneidemme kanssa sovittujen aikataulujen mukaisesti. Luomme toimintamallin, joka tasapainoisesti toteuttaa yhdistyksen velkapääoman takaisinmaksun ja mahdollistaa seuratoiminnan kehittämisen ja kilpailullisen menestymisen tämän strategian mukaisesti. Seuran hyvän hallinnon periaatteet tukevat vahvaa ja vakaata taloudenhoitoa.

Edustusjoukkueiden toiminta

Mahdollistamme seuran edustusjoukkueille edellytykset toteuttaa menestyksellistä kilpaurheilutoimintaa tasolla, joka on mitoitettu realistisesti seuran toiminta- ja taloustilanteeseen. Rakennamme edustusjoukkueiden pelaajarungot pääosin seuran oman laadukkaan pelaajatuotannon pohjalta. Teemme muut pelaajahankinnat seuran johdon ja valmennustiimin yhdessä laatimien kriteerien pohjalta ja pelaajatarpeiden mukaan, mutta talouden ehdoilla.

Ottelutapahtumat

Suunnittelemme uuden elämyksellisen konseptin seuran edustusjoukkueiden ottelutapahtumien toimeenpanemiseksi niiden kiinnostavuuden ja houkuttelevuuden parantamiseksi kohtauspaikkana ja osana Lapin vetovoimaa. Kehittämällä seuratoimintaamme luomme edellytykset seuran edustusjoukkueiden sarjatasojen nostamiselle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Junioritoiminta, pelaaja- ja valmentajakehitys

Kehitämme seuran junioritoiminnan organisointia siten, että se perustuu entistäkin selvemmin hyvin organisoituun valmennukseen, harjoitusympäristön optimoituun hyödyntämiseen sekä erinomaiseen yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Junioritoiminnan kehittämisen painopiste on nappulatoiminnan kehittämisessä. Aloitamme RoPS:n pelaajakehityksen ja pelaajapolun toimintamallin kehittämisen ”Timanttipajaksi”, joka mahdollistaa jokaiselle pelaajallemme laadukkaan jalkapalloharrastuksen ja kehityksen omalle huipputasolleen. Kartoitamme mahdollisuudet aikuistumista lähestyvien pelaajien kehittymisen, koulutuksen ja itsenäistymisen kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi. Rakennamme perusteet edustusjoukkueiden kokoonpanojen monivuotiselle suunnittelulle. Tuemme pelaajien urapolkuja mahdollistamalla sujuvasti heidän kehittymisensä kannalta oikea-aikaiset ja järkevät siirrot ylemmille sarjatasoille ja pelaajakohtaisen kehityksen kannalta vaativampiin ympäristöihin. Tuemme pelaajien urapolkujen jatkumista seuran junioripolun jälkeen myös silloin, kun pelaaja ei tule valituksi mukaan RoPS:n edustusjoukkueiden toimintaan.

Varmistamme, että seuran junioritoiminta noudattaa kaikilla osa-alueillaan tasa-arvoisuuden, yhteisöllisyyden, kannustavuuden ja pelaajakeskeisyyden periaatteita ja, että jalkapalloharrastuksen aloittaminen, lajiin kiintyminen ja harrastuksen jatkaminen olisivat mahdollisimman sujuvaa kaiken taustaisille ja tasoisille pelaajille. Pidämme jokaista liikunnallisen harrastuksen pariin siirtynyttä henkilöä ja harrastusta jatkavaa henkilöä tavoittelemisen arvoisena asiana ja voittona koko seurayhteisölle. Kehitämme seuran valmennustoimintaa tukemalla järjestelmällisesti ja yksilökohtaisesti pelaajien vanhempien toimintaa joukkueiden valmentajina, ml. nappulaliigajoukkueiden valmentajat. Tämä tapahtuu muun muassa määrittelemällä konkreettiset ikäluokkakohtaiset tavoitteet osana pelaajapolkua ja tuottamalla siihen liittyvät harjoitepankit valmentajien käyttöön. Kehitämme pelaajien ja valmentajien rekrytointia tavoitteenamme kasvattaa pelaajamääräämme ja siten säilyttää Pohjois-Suomen suurimman jalkapalloseuran status. Kartoitamme mahdollisuudet rakentaa seuralle valmentajapolku valmentajien kouluttamiseksi, kehittämiseksi ja tukemiseksi.

Yhteiskuntavastuu

Laadimme seuralle yhteiskuntavastuuohjelman, jossa määritellään periaatteet seuratoiminnan turvallisen toimintaympäristön kehittämiseksi sekä ropsilaisten terveelliseen elämäntapaan kasvattamiseksi ja yhteiskuntaan kuuluvuuden vahvistamiseksi. Ohjelma tarjoaa myös seuran yhteistyökumppaneille mahdollisuuden toimeenpanna omia yhteiskuntavastuitaan tukemalla seuratoiminnan kautta suomalaisten liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin parantamista. Rakennamme valmiuden raportoida toimintamme sosiaalisesta ja terveydellisestä vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikuttavuudesta ja jalkapallon lajivaikuttavuudesta kumppaneillemme.

Yhteistyöverkostot

Laadimme suunnitelman yhteistyöverkostojemme laajentamiseksi ja vahvistamiseksi. Painopisteenä lyhyellä aikavälillä on yhteistyö paikallisella tasolla viranomaisten, oppilaitosten ja muiden seurojen kanssa. Tavoitteemme on rakentaa lappilainen, vastuullinen, houkutteleva ja opiskelijaystävällinen ekosysteemi yhdessä yhteistyökumppaniverkostomme kanssa. Aloitamme asiaankuuluvien yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteisen vaikuttamisen Rovaniemen harjoitusolosuhteiden kehittämiseksi. Lisäämme seuran imuvoimaa ja mainetta erinomaisena kehitysympäristönä ja ponnahduslautana jalkapallouralle muualtakin Suomesta tuleville nuorille pelaajille. Parannamme samalla edellytyksiä valtakunnallisen ja kansainvälisen tason yhteistyön toimeenpanemiseksi. Kehitämme seuran houkuttelevuutta kumppanina sekä paikallisesti että kansallisesti ja kansainvälisesti. Otamme strategiassamme huomioon avainkumppaneidemme, Suomen Palloliiton, Santasportin ja Rovaniemen kaupungin strategiset tavoitteet ja pyrimme siten luomaan aidosti synergiaetuja tuottavaa suunnittelua ja toimintaa.

Rakennamme RoPS-lähettiläiden verkoston. RoPS-lähettiläät ovat eri puolilla toimivia jalkapallovaikuttajia, joilla on vahva sidos RoPS:an. RoPS-lähettiläs tuntee RoPSin arvot, tahtotilan ja strategian. Lähettiläs tietää Rovaniemen olosuhteet ja mahdollisuudet sekä on hyvin verkostoitunut. RoPS-lähettiläs on seuran silmät ja korvat maailmalla aistien Rovaniemen mahdollisuuksista kehittyä lajissa ja kartoittaen potentiaalisia pelaajia seuralle.

Perinteet

Laadimme suunnitelman seuran perinteiden kunnioittamiseksi ja ropsilaisten huomioimiseksi myös seurassa tehdyn aktiivitoimintansa jälkeen. Kartoitamme seuratoimintamme alumnit. Laadimme ohjelman alumnien ja heidän tekemänsä työn kunnioittamiseksi ja hyödyntämiseksi myös seuran nykytoiminnassa.

Markkinointi- ja viestintä

Osana seuran työjärjestystyötä laadimme seuralle brändistrategian sekä sen pohjalta markkinointi ja -viestintästrategian sekä realistiseen resursointiin ja vastuujakoon perustuvan toimintamallin strategian toimeenpanemiseksi käytännössä. Tavoitteenamme on viestiä avoimesti ja asiallisesti sekä pitää seuran toimihenkilöt, pelaajat, yleisö, kannattajat, yhteistyökumppanit ja muut tahot tietoisina seuramme toiminnasta ja kuulumisista. Avoimella viestinnällä tarkoituksenamme on luoda luottamusta, uskottavuutta ja kiinnostavuutta seuraamme, henkilöstöämme ja toimintaamme kohtaan.

Image

Tietoa meistä

Rovaniemen Palloseura on Lapin suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen johtava jalkapalloseura. Edustusjoukkueemme pelaavat Miesten Ykköstä ja Naisten Kakkosta. Toimintamme pohja on yli 1000 junioripelaajassamme, joille haluamme luoda turvallisen harrastusympäristön sekä tavoitteellisille pelaajille selkeän polun aina kansainvälisille kentille saakka.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Poikajärvi
  +358 405 388 325
  matti.poikajarvi@rops.fi

Toiminnanjohtaja
Jari Näsman
  +358 505 990 309
  jari.nasman@rops.fi