Uutisarkisto

Kaikki uutiset

keskiviikko, 05 huhtikuu 2023 06:51

RoPS:n kehittämistyöryhmiltä väliraportti työn edistymisestä

Arvostele tätä artikkelia
(3 ääntä)
Työryhmät kertoivat työskentelytavoistaan, tavoitteistaan ja seuraavista askelista RoPS ry:n vuosikokouksen yhteydessä 27. maaliskuuta. Työryhmät kertoivat työskentelytavoistaan, tavoitteistaan ja seuraavista askelista RoPS ry:n vuosikokouksen yhteydessä 27. maaliskuuta.

Rovaniemen Palloseurassa perustettiin alkuvuodesta 2023 useita työryhmiä, joiden tarkoituksena on kehittää seuran toimintaa eri osa-alueilla. Työryhmien edustajat kertoivat työn edistymisestä seuran vuosikokouksen yhteydessä maaliskuun lopulla.

Strategiatyöryhmä

Strategiatyössä määritetään RoPS:n toiminta-ajatus (missio), arvot ja tahtotila (visio) sekä tiekartta (strategia) tahtotilan saavuttamiseksi. Työryhmän kokoonpanossa yhdistyy jäsenten sinisen sydämen lisäksi yritysmaailman, hyvän hallinnon, urheilujohtamisen, markkinoinnin, viestinnän ja strategisen johtamisen osaaminen sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin puolelta. Strategia eri tuotteineen tullaan jalkauttamaan seuran toimintaan siten, että se tukee ja ohjaa ropsilaisten päivittäistä toimintaa toiminnanjohtajasta vapaaehtoistyöntekijöihin. Strategiatyön periaatteena on ollut työn toimeenpanon realistisuus ja käytännön hyödynnettävyys myös ruohonjuuritasolla.

Ryhmän toteuttama sidosryhmäkysely antoi paljon eväitä strategiatyöhön. Esimerkiksi ropsilaisuuteen liitettävät arvot muotouivat kyselyn pohjalta luontevasti.

Ropsilaisuus on

Yhteisöllisyyttä – yhdessä olemista ja tekemistä

Avoimuutta – kuuntelevaa, osallistavaa, läpinäkyvää ja rehellistä

Vastuullisuutta – vastuunkantamista toiminnan jatkuvuudesta ja puhdasta ja reilua peliä

Kilpailullisuutta – tavoitteellisuutta ja voitontahtoa

Petteri Seppälä, työryhmän vetäjä


Hyvän hallintotavan työryhmä

RoPS:n toiminnan ammattimaistaminen on tärkeä osa seuran pitkäntähtäimen strategiaa, ja hyvän hallintotavan noudattaminen tukee tätä. Työryhmä on päättänyt mukauttaa UEFA:n Hyvän Hallintotavan Periaatteet seuran tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Ne suunniteltiin alunperin kansallisia jalkapalloliittoja varten, mutta niitä voidaan soveltaa myös yksittäisiin seuroihin. 

RoPS:n mukauttamat UEFA:n kymmenen hyvän hallinnon periaatetta ovat seuraavat:

  1. Selkeä ja läpinäkyvä strategia
  2. Päivitetyt ja nykyaikaiset Yhdistyssäännöt
  3. Sidosryhmien tunnistaminen ja osallistaminen
  4. Eettisten ja yhteiskunnallisten arvojen edistäminen
  5. Johtokunta- ja työryhmärakenteiden ammattimaisuus
  6. Hallintohenkilökunnan laatu, uskottavuus, työrauha ja hyvinvointi
  7. Hallinnon vastuujärjestelmät
  8. Avoimuus talousasioiden ja yhdistysasiakirjojen suhteen
  9. Vaatimustenmukaisuus ja noudattamispolitiikan toteuttaminen
  10. Vapaaehtois- ja talkoo-ohjelmien tukeminen

Osaa näistä käsitellään muissa työryhmissä, kuten esimerkiksi strategiatyötä (periaate 1) ja vapaaehtoistyötä (periaate 10). Samoin osaa periaatteista pystytään viemään konkreettisemmin eteenpäin vasta, kun seuran strategiatyö on saatu päätökseen. Tähän saakka hyvän hallintotavan työryhmässä on keskitytty lähinnä seuran sääntöjen päivittämiseen (periaate 2), jäsenrekisterin ylläpitämiseen (periaate 3) ja taloushallinnon kehittämiseen (periaate 7).

Pitkällä aikavälillä seuran päämääränä on integroida hyvän hallintotavan periaatteet seurakulttuuriinsa. Siihen päästäkseen seuran tulee investoida viestintään, koulutukseen ja vastuullisuustekoihin. Hyvä hallintotapa ei ole kertasuoritus, vaan se on jatkuvaa tekemistä. Seura on vastuussa sidosryhmilleen, niin nykyisille kuin tulevillekin.

Mika Tapio, työryhmän vetäjä


Valmennus-, nuoriso- ja junioritoiminta työryhmä

Työryhmän jäseninä on parhaillaan jalkapallon parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä pitkään valmennuksen parissa toimineita osaajia. Seuran valmennuksen sekä nuoriso- ja junioritoiminnan nykytilan läpikäymien jälkeen työryhmä on määritellyt tulevaisuuden painopisteiksi laadukkaan valmennuksen kehittämisen, pelaajamäärän kasvattamisen sekä pelaajan laadukkaan arjen kehittämisen.

Työryhmä pitää erityisen tärkeänä, että laadukasta valmennusta pystytään tarjoamaan jokaisessa ikäluokassa huomioiden myös fysiikka- ja maalivahtivalmennus. Toimintaa tulee kehittää siten, että voidaan panostaa enemmän kokopäiväisiin valmentajiin. Valmentajien määrää halutaan seurassa kasvattaa ja yhtenä mahdollisuutena työryhmä näkee seuran nuorten pelaajien innostamisen ja kouluttamisen mukaan valmennustoimintaan.

Pelaajamäärän kasvattamisen painopiste on lapsuusvaiheen toiminnassa. Työryhmä haluaa panostaa seuran nappulatoimintaan sekä aloittaviin ikäkausijoukkueisiin. Lapsuusvaiheessa on tärkeää innostaa lapsi liikkumaan, mahdollisesti myös rakastumaan jalkapalloon sekä liittymään RoPS:n Sinisen Sydämen yhteisöön. Uskomme, että tänäkin kesänä tulevia edustuksen pelaajia aloittaa lajin RoPS:n Kesänappuloissa.

Pelaajan laadukkaan arjen kehittämisessä työryhmä näkee mahdollisuuksia erityisesti yhteistyössä Santasportin ja yläkouluakatemian kanssa. Yläkouluakatemian jalkapallovalmennuksesta vastaavat ropsilaisille tutut huippuvalmentajat Jari Alamäki ja Liisa-Maija Rautio. Lisäksi pelaajien ja joukkueiden kehityksen seurantaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Seurassa tulee myös pohtia tehoryhmätoimintoja noin U10 ikäluokasta eteenpäin.

RoPS on tunnettu jalkapalloseurana, josta nousee pelaajia seuran edustusjoukkueisiin, maajoukkueisiin sekä kansainvälisille jalkapallokentille. Työryhmä näkee, että painopistealueisiin huolellisesti keskittymällä RoPS tarjoaa laadukasta toimintaa niin rovaniemeläisille kuin muualta saapuville pelaajille. Näin Rovaniemeltä kasvaa jatkossakin laadukkaita pelaajia suomalaiseen jalkapalloon ja RoPS:n joukkueet kilpailevat korkeimmalla tasolla Suomessa. Vahva juniori- ja nuorisotyö on kivijalka seuran edustusjoukkueille ja koko seuran toiminnalle.

Vesa Wimmer, työryhmän jäsen


Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän työryhmä

Työryhmään kuuluu asiantuntijoita myynnin, markkinoinnin, asiakaskokemuksen, brändin sekä viestinnän parista. Ideoita on paljon, enemmän kuin voidaan nykyisillä resursseilla toteuttaa. Siksi tärkeintä on ollut priorisoida kriittisimmät tekemiset lyhyellä aikavälillä, jotta samalla voidaan rakentaa pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmaa, markkinointistrategiaa sekä tuotteiden ja palveluiden uudistamista. Alkuvuoden toimenpiteiden osalta priorisoitiin varainhankintaa kuten kausikorttimyyntiä (1000 kausaria varattiin!) sekä jäsenhankintaa.

Työryhmän painopisteitä ovat myynti ja kumppanisuhteiden hoito, markkinointi ja viestintä sekä brändi. RoPS on tunnettu brändi suomalaisessa urheiluyhteisössä. Tavoitteena on tehdä RoPS:n brändistä vetovoimainen ja elämyksellinen tarjoten kaikille lappilaisille elämyksiä erityisesti ottelutapahtumien yhteydessä. Vetovoimaisuus liittyy myös kumppaniyhteistyön aktivointiin, sidosryhmien mukaan saamiseen sekä siihen, että Rovaniemi nähdään jatkossa entistä houkuttelevampana paikkana opiskella ja pelata jalkapalloa ja toteuttaa laadukasta pelaajan arkea.

RoPS:n tavoitteena on olla aktiivinen ja avoin viestijä ja rakentaa pitkäjänteistä luottamusta sidosryhmien kanssa kuuntelemalla heitä esimerkiksi säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä. Avoimessa viestinnässä otettu uusi alku on saanut myös sidosryhmiltä positiivista palautetta.

Rovaniemen Palloseuran rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä on tutkitusti merkittävä. Työryhmän tehtävänä on luoda edellytykset sille, että yhteiskuntavastuullista roolia toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa tulevaisuudessa entistä vahvemmin.

Terhi Wimmer, työryhmän vetäjä

Luettu 1090 kertaa

Tietoa meistä

Rovaniemen Palloseura on Lapin suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen johtava jalkapalloseura. Edustusjoukkueemme pelaavat Miesten Ykköstä ja Naisten Kakkosta. Toimintamme pohja on yli 1000 junioripelaajassamme, joille haluamme luoda turvallisen harrastusympäristön sekä tavoitteellisille pelaajille selkeän polun aina kansainvälisille kentille saakka.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Poikajärvi
  +358 405 388 325
  matti.poikajarvi@rops.fi

Toiminnanjohtaja
Jari Näsman
  +358 505 990 309
  jari.nasman@rops.fi